Explicații la Biblie

Acasă » Prezentări » Templul

Templul

Iniţiativa construirii Templului nu i-a aparţinut lui David, ci lui Dumnezeu însuşi. Este adevărat că împăratul David s-a simţit vinovat să aibă case fastuoase, în timp ce chivotul Domnului locuia într-un cort (2 Sam. 7:1-2), dar iniţiativa lui ar fi fost vinovată, dacă n-ar fi venit ca o împlinire a unei profeţii făcute de Dumnezeu în Deuteronom 12:1-32. Din cauza pericolului imitării practicilor idolatre ale popoarelor din jur, Dumnezeu le-a poruncit evreilor să aibă un locaş de închinăciune: „Voi să nu faceţi aşa faţă de Domnul, Dumnezeul vostru! Ci să-L căutaţi în locaşul Lui, şi să mergeţi la locul pe care-l va alege Domnul, Dumnezeul vostru, din toate seminţiile voastre, ca să-şi aşeze acolo Numele Lui” (Deut. 12:4-5).

Planul construcţiei Templului i-a aparţinut de asemenea lui Dumnezeu: „Toate acestea”, a zis David, „toate lucrările izvodului acestuia, mi le-a făcut cunoscut Domnul, însemnîndu-le în scris cu mîna Lui” (1 Cronici 28:19; 28:11-13).

Persoana care să construiască Templul a fost aleasă tot de Domnul. Este adevărat că David a dorit să zidească el Templul, dar Domnul i-a zis: „Tu ai vărsat mult sînge şi ai făcut mari războaie; de aceea nu vei zidi o casă Numelui Meu, căci ai vărsat înaintea Mea mult sînge pe pămînt. Iată că ţi se va naşte un fiu, care va fi un om al odihnei, şi căruia îi voi da odihnă, izbăvindu-l din mîna vrăjmaşilor lui de jur împrejur; căci numele lui va fi Solomon (Pace) şi voi aduce peste Israel pacea şi liniştea în timpul vieţii lui. El va zidi o casă Numelui Meu” (1 Cron. 22:6-10).

Alegerea locului pe care a fost construit Templul i-a aparţinut tot Domnului. Cu prilejul unei triste întîmplări în care David a făcut numărătoarea poporului, Dumnezeu a lovit Israelul cu ciumă (2 Sam. 24:1-25). Îngerul Domnului i s-a arătat lui David „lîngă aria lui Aravna, lebusitul” (2 Sam. 24:16). David a cumpărat acest ogor de la proprietarul său şi „a zidit acolo un altar Domnului, şi a adus arderi de tot şi jertfe de mulţumire” (2 Sam. 24:25). „Şi David a zis: „Aici să fie Casa Domnului Dumnezeu, şi aici să fie altarul arderilor de tot pentru Israel” (1 Cron. 22:1). Acest loc era exact locul în care Avraam l-a adus jertfă pe Isaac (Gen. 22:2).

Semnificaţia Templului a fost multiplă

1. El reprezenta posibilitatea ca cererile evreilor să fie auzite şi ascultate de Dumnezeu: „Dar ce! Va locui oare cu adevărat Dumnezeu pe pămînt? Iată că cerurile şi cerurile cerurilor nu pot să Te cuprindă: cu cît mai puţin casa aceasta pe care Ţi-am zidit-o eu! Totuşi, Doamne, Dumnezeul meu, ia aminte la rugăciunile robului Tău şi la cererea lui; ascultă strigătul şi rugăciunea pe care Ţi-o face astăzi robul Tău. Ochii Tăi să fie deschişi zi şi noapte asupra casei acesteia… Ascultă cererea robului Tău şi a poporului Tău Israel, cînd se vor ruga în locul acesta! Ascultă-i din locul locuinţei Tale, din ceruri, ascultă-i şi iartă-i!” (1 Regi 8:27-30).

2. Templul reprezenta locul în care „străinii” se puteau apropia de Dumnezeul lui Israel: „Cînd străinul, care nu este din poporul Tău Israel, va veni dintr-o ţară îndepărtată, pentru Numele Tău, căci se va şti că Numele Tău este mare, mîna Ta este tare, şi braţul Tău este întins, cînd va veni să se roage în casa aceasta, – ascultă-i din ceruri… pentru ca toate popoarele pămîntului să cunoască Numele Tău, să se teamă de Tine, ca şi poporul Tău Israel” (1 Regi 8:41-43).

3. Templul avea să fie şi locul în care se vor sui toate popoarele să se închine lui Dumnezeu atunci cînd toate îl vor recunoaşte şi se vor teme de El: „îi voi aduce la muntele Meu cel sfînt, şi-i voi umplea de veselie în Casa Mea de rugăciune…  Căci Casa Mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele” (Isaia 56:7).

Curînd, după moartea lui Solomon, forma a luat locul funcţiei şi Templul a devenit un prilej de legănare în iluzii false: „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: îndreptăţi-vă căile şi faptele… Nu vă hrăniţi cu nădejdi înşelătoare zicînd:.Acesta este Templul Domnului, Templul Domnului, Templul Domnului!… Cum? Furaţi, ucideţi, preacurviţi, juraţi strîmb, aduceţi tămîie lui Baal, mergeţi după alţi dumnezei pe care nu-i cunoaşteţi!… Şi apoi veniţi să vă înfăţişaţi înaintea Mea, în Casa aceasta… zicînd: „Sîntem izbăviţi!”…ca iarăşi să faceţi toate aceste urîciuni! „Este Casa aceasta peste care este chemat Numele Meu, o peşteră de tîlhari înaintea voastră?” (Ier. 7:3-11). Vinovăţia evreilor a atras asupra lor pedeapsa divină. Poporul a fost dus în robie, Ierusalimul a fost distrus, iar Templul a fost dărîmat.

A existat un al doilea Templu, zidit de Zorobabel pe ruinele celui dintîi şi extins apoi de Irod cel Mare, pe vremea Domnului Isus. Şi acesta a devenit însă un locaş al fărădelegii. Cînd ucenicii s-au lăudat cu priveliştea Templului, Domnul le-a spulberat iluziile zicînd:.Adevărat vă spun că nu va rămînea aici piatră pe piatră, care să nu fie dărîmată” (Mat. 24:1-2). Astăzi, evreii se roagă la „zidul plîngerii”, un fragment din Templul de acum două mii de ani. Şi jalea lor face parte tot din grija lui Dumnezeu pentru poporul Său: „Pe zidurile tale, Ierusalime, am pus nişte străjeri, care nu vor tăcea niciodată, nici zi, nici noapte! Voi care aduceţi aminte Domnului de el, nu vă odihniţi de loc! Şi nu-i daţi răgaz, pînă nu va aşeza din nou Ierusalimul, şi-l va face o laudă pe pămînt” (Isaia 62:6-7).

Biserica lui Cristos a adăugat la simbolistica Templului asemănarea cu trupul lui Cristos (Ioan 2:18-21), în care Dumnezeu a venit să se întîlnească cu oamenii şi asemănarea cu trupul credincioşilor, care trebuie păstrat în întregime sfînt şi curat pentru Domnul, fiind locuit de Duhul Sfînt (1 Cor. 3:16).

Ezechiel profeţeşte despre un al treilea Templu care va fi ridicat în vremea Mileniului. Dimensiunile şi schiţa lui sînt date de Dumnezeu în ultimele capitole ale cărţii sale (Ezechiel 40-48). (Imaginea de mai jos: Templul terminat de Irod)


3 comentarii

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Răspundem aici cererii uriașe de explicații la Biblie. Tipărite, aceste studii au fost vândute odată cu sutele de mii de exemplare ale “Bibliei cu explicații“ (aceasta poate fi comandată și azi de la Christian Aid Ministries, Ohio, USA – tel. 330-893-2428)

Tirajele foarte mari n-au reușit însă să satisfacă interesul generat de aceste studii și n-au ajuns nici pe departe “peste tot“. La solicitarea multora, le oferim pe acest blog, unde avem avantajul că le putem completa și îmbunătății continuu.

Preluați și folosiți parțial sau total.

No copyright! Just spread the Light!

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 7.752 de urmăritori

%d blogeri au apreciat: