Explicații la Biblie

Acasă » Personalități » Moise – bâlbâitul binecuvântat

Moise – bâlbâitul binecuvântat

Moise – cel scos ca să scoată

Jocul de cuvinte din titlu ,,scoate“ în evidență providența divină. Aruncat în apele Nilului, Moise a fost scos de fata lui faraon și crescut la palat ca un fel de fiu adoptat. Prin aceasta însă, Dumnezeu l-a salvat ca să ajungă cel ce-a scos poporul evreu din greaua robie egipteană.

1. Moise este instrumentul lui Dumnezeu pentru o vreme de criză.

Peste un milion de urmași ai lui Avraam, Isaac și Israel se aflau în condiții foarte grele în Egipt. Erau acolo de 430 de ani (Exodul 12:40). Prin comparație, evreii din Babilon au stat acolo numai 70 de ani. În această scurtă captivitate, ei s-au înstrăinat de viața de închinare către Iehova și au trebuit să

fie reeducați prin cărturarul Ezra și reformați prin preoția lui Iosua și administrația lui Neemia. Vă dați seama ce s-a întâmplat cu urmașii celor 60 de suflete din familia lui Iacov care au stat în Egipt peste 400 de ani! Nu este de mirare că atunci când s-a prezentat că vine din partea lui Dumnezeu, israeliții l-au întrebat: ,,Cine este acest Dumnezeu? Care este Numele Lui?“

,,Moise a zis lui Dumnezeu: „Iată, când mă voi duce la copiii lui Israel şi le voi spune: ,,Dumnezeul părinţilor voştri m-a trimis la voi“ şi mă vor întreba: ,,Care este Numele Lui?“ Ce le voi răspunde?”
Dumnezeu a zis lui Moise: „Eu sunt Cel ce sunt.” Şi a adăugat: „Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: ,,Cel ce se numeşte Eu sunt m-a trimis la voi.”
Dumnezeu a mai zis lui Moise: „Aşa să vorbeşti copiilor lui Israel: ,,Domnul, Dumnezeul părinţilor voştri, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov, m-a trimis la voi. Acesta este Numele Meu pentru veşnicie, acesta este Numele Meu din neam în neam“ (Exodul 3:13-15).

Din episodul acesta s-a născut numele ,,Iehova“ (,,Eu sunt Cel ce sunt“) prin care Elohim se identifică în relația Sa cu poporul Israel.

Părinții lui Moise și-au manifestat credința chiar și sub această vreme de criză. Când egiptenii au dat poruncă pruncuciderii tuturor băieților născuți în familiile israeliților, Amram și Iochebed, nu s-au supus. Ei și-au ascuns pruncul trei luni (Fapte 7:20) și nu l-au predat egiptenilor. Când a trebuit să se despartă de el, părinții au preferat să-l încredințeze lui Dumnezeu, punându-l într-un sicriu (același cuvânt ca pentru chivot și arcă) lăsat să plutească pe apele Nilului (Exod 2:1-3). Gestul lor exprima simbolic repetarea experienței celor izbăviți de Dumnezeu din apele potopului prin arca construită de Noe. Familia lui Noe se ruga și anticipa o minune. Acesta este motivul pentru care sora mai mare a pruncului veghea să vadă ce avea să se întâmple:

,,Sora copilului pândea la o depărtare oarecare, ca să vadă ce are să i se întâmple.
Fata lui Faraon s-a pogorât la râu să se scalde, şi fetele care o însoţeau se plimbau pe marginea râului. Ea a zărit sicriaşul în mijlocul trestiilor şi a trimis pe roaba ei să-l ia. L-a deschis şi a văzut copilul: era un băieţaş care plângea. I-a fost milă de el şi a zis: „Este un copil de al evreilor!”
Atunci, sora copilului a zis fetei lui Faraon: „Să mă duc să-ţi chem o doică dintre femeile evreilor ca să-ţi alăpteze copilul?”
„Du-te”, i-a răspuns fata lui Faraon. Şi fata s-a dus şi a chemat pe mama copilului. Fata lui Faraon i-a zis:
„Ia copilul acesta, alăptează-mi-l şi îţi voi plăti.”
Femeia a luat copilul şi l-a alăptat.
Copilul a crescut şi ea l-a adus fetei lui Faraon, şi el i-a fost fiu. I-a pus numele Moise (Scos), „căci”, a zis ea, „l-am scos din ape” (Exodul 2:4-10).

Vă imaginați ce mult i-a întărit în credință această izbăvire pe cei din familia lui Moise. Iochebed a ajuns astfel să fie prima mamă plătită de alții ca să-și crească propriul copil!

2. Moise –  un impuls necontrolat

Nu este suficient să vrei bine, trebuie să și înfăptuiești bine, iar aceasta este legat de timp, condiții și proceduri corecte. O decizie bună a lui Moise era cât pe ce să-l coste viața.

Moise învățase despre Dumnezeul părinților lui de la mama lui care a ajuns providențial să-l crească. Peste aceste cunoștințe despre Dumnezeu s-au adăugat însă cunoștințele acumulate de Moise la curtea împărătească prin procesul de educare al prinților egipteni. Putem spune pe drept cuvânt că Moise a fost pe jumătate egiptean și pe jumătate israelit. Biblia ne spune că jumătatea israelită a biruit atunci când situația i-a cerut lui Moise să aleagă. Momentul s-a ivit atunci când un egiptean îl snopea în bătaie pe un israelit. În clipa aceea, Moise a făcut o decizie personală care i-a determinat tot restul vieții.

,,În vremea aceea, Moise, crescând mare, a ieşit (din palatul regal –  n.a.) pe la fraţii săi şi a fost martor la muncile lor grele. A văzut pe un egiptean care bătea pe un evreu, unul dintre fraţii lui. S-a uitat în toate părţile şi, văzând că nu este nimeni, a omorât pe egiptean şi l-a ascuns în nisip.
A ieşit şi în ziua următoare şi iată că doi evrei se certau. A zis celui ce n-avea dreptate: „Pentru ce loveşti pe semenul tău?”
Şi omul acela a răspuns: „Cine te-a pus pe tine mai-mare şi judecător peste noi? Nu cumva ai de gând să mă omori şi pe mine cum ai omorât pe egipteanul acela?” Moise s-a temut şi a zis: „Nu mai încape îndoială că faptul este cunoscut.” Faraon a aflat ce se petrecuse şi căuta să-l omoare pe Moise. Dar Moise a fugit dinaintea lui Faraon şi a locuit în ţara Madian. A şezut lângă o fântână“ (Exodul 2:11-15).

Ideea a fost bună, dar realizarea a fost rea. Singurele fapte bune sunt acelea care originează în inițiativele lui Dumnezeu, nu ale noastre. Totuși, decizia prin care Moise a ales să se identifice cu poporul lui Dumnezeu este lăudabilă:

,,Prin credinţă, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăţie decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiţi spre răsplătire“ (Evrei 11:24-26).

3. Moise – un lider pregătit la oi

La 40 de ani, după tentativa eșuată, Moise s-a separat de poporul lui Dumnezeu, a fugit în Madian și a ajuns cioban la oi. A stat acolo timp de alți 40 de ani, în care a devenit ginerele preotului local și i-a îngrijit oile (Exod 2:16-22). Moise a devenit astfel un ,,apatrid“, un om cu o identitate străină de locul în care se afla. Sentimentul acesta lăuntric s-a văzut atunci când, probabil spre nemulțumirea soției și socrului său, i-a dat primului său născut numele ,,Gherșom“ (Sunt străin aici) ,,căci“, a zis el, ,,locuiesc ca străin într-o țară străină“ (Exodul 2:22). Caractristica aceasta este subliniată indirect în text, atunci când ni se spune că ,,Moise păștea turma socrului său Ietro, preotul Madianului“ (Exodul 3:1). În doar 14 ani, străbunicul său Iacov a reușit să-i fure majoritatea turmelor socrului său Laban, dar Moise n-a avut turmele sale, ci le-a păscut pe cele care erau ale altuia.

Moise a trebuit să-și dea doctoratul ,,de la coada oilor“, după ce absolvise toate școlile înalte ale Egiptului. În singurătatea pustiului și sub bolta înstelată, Moise a avut timp să se gândească îndelung și să mediteze la propria lui valoare. A trăit cu oile, a mâncat cu oile, a dormit cu oile și a ajuns să miroasă ca oile. Simbolismul este puternic, subliniind starea semerită. Peste ani, Dumnezeu avea să-i spună lui David: ,,Te-am luat de la oi, dinapoia oilor …“ (2 Sam. 7:8; 1 Cronici 17:7).

4. Moise – un ales al harului

Când Dumnezeu i s-a arătat la tufișul aprins ca să-l trimită înaintea lui Faraon și să-i scoată pe israeliți din Egipt, Moise a refuzat. Acel ,,trimite pe cine vei vrea“ din finalul tărguirii lui cu Dumnezeu a fost echivalentul unui refuz. În esență, Moise i-a spus lui Dumnezeu ,,Nu vreau! Caută pe altul!“

,,Moise a zis: „Ah, Doamne, trimite pe cine vei vrea să trimiţi!” (Exodul 4:13).

De ce a insistat Dumnezeu? La urma urmei, avea o mulțime de alți israeliți în Egipt, n-avea nevoie de unul din Madian! Printre ei se afla și acel Aaron, fratele lui Moise, un om ,,cu vorbirea ușoară“ (un alt fel de  aspune că era un bun orator). Orice președite american este foarte atent pe cine alege drept purtător de cuvânt. Este în joc imaginea lui. Orice împărat își alege cu grujă purtătorul de cuvânt. Dumnezeul, împăratul cerurilor, l-a vrut neapărat ca purtător de cuvânt pe … Moise.

,,Iată că te fac Dumnezeu pentru faraon; iar fratele tău Aaron va fi proorocul tău. Tu vei spune tot ce-ți voi porunci Eu, iar fratele tău Aaron va vorbi lui faraon“ (Exodul 7:1-2).

Ce paradox! De ce a avut Dumnezeu neapărată nevoie de un purtător de cuvânt bâlbâit?

Nu există decât un singur răspuns posibil: Dumnezeu a ales să se proslăvească pe Sine prin Moise. Creatorul este cu atât mai proslăvit cu cât creatura prin care lucrează este mai smerită, mai neputincioasă. Principiul acesta a fost și rămâne valabil:

,,Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele înţelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele tari“ (1 Corinteni 1:27).

Dumnezeu l-a ales pe bâlbâitul Moise, nu pe Aaron, fratele lui ,,care vorbea ușor“ (Exodul 4:14). Dumnezeu are nevoie de un ,,handicap“ ca să-și arate superioritatea. Prin Moise, criza israeliților din Egipt se va accentua teribil. În loc să fie izbăvit, poporul lui Dumnezeu a ajuns să fie înrobit și mai tare. Căpeteniile au ajuns să-l învinovățească pe Moise pentru că le-a vândut iluzii. Moise însuși, împreună cu Aaron îl vor întreba pe Dumnezeu de ce zăbovește să-și izbăvească poporul (Exodul 5:15-23).

Izbăvirea va veni în ceasul cel mai adânc al suferinței, pentru ca cei izbăviți să nu uite să-i prețuiască valoarea. Exodul israeliților din Egipt nu va da doar titlul uneia dintre cărțile Bibliei, ci a devenit geneza unui calendar nou, un calendar al harului, care va urma un program al harului cu acest popor ,,ales“:

„Luna aceasta va fi pentru voi cea dintâi lună; ea va fi pentru voi cea dintâi lună a anului. …

Şi când te va întreba fiul tău într-o zi: ,,Ce înseamnă lucrul acesta?“ să-i răspunzi: ,,Prin mâna Lui cea atotputernică, Domnul ne-a scos din Egipt, din casa robiei; şi, fiindcă Faraon se încăpăţâna şi nu voia să ne lase să plecăm, Domnul a omorât pe toţi întâii născuţi din ţara Egiptului, de la întâii născuţi ai oamenilor până la întâii născuţi ai dobitoacelor. Iată de ce aduc jertfă Domnului pe orice întâi născut de parte bărbătească, şi răscumpăr pe orice întâi născut dintre fiii mei. Să-ţi fie ca un semn pe mână şi ca un semn de aducere-aminte pe frunte, între ochi, căci prin mâna Lui atotputernică ne-a scos Domnul din Egipt” (Exodul 12:1; 13:14-16).

Bâlbâitul Moise a fost binecuvântat atăta vreme cât a stat smerit la umbra Celui Atotputernic. Până la 120 de ani, încă 40 de ani după scoaterea israeliților din Egipt, Moise a condus poporul Domnului. La 120 de ani ,,vederea nu-i slăbise și puterea nu-i trecuse“ (Deuteronom 31:2: 34:7). Când s-a semețit și a lovit stânca a doua oară ca să dea apă în pustie poporului, Dumnezeu l-a pus sub blestem. Moise n-a intrat în țara făgăduinței din cauza aceasta (Deuteronom 32:49-52).

A intrat însă, prin har, în ,,țara tuturor făgăduințelor“ din cer. După ce l-a îngropat pe pământ, Dumnezeu l-a pus la treabă și în cer. Moise a apărut pe ,,Muntele schimbării la față“ unde, împreună cu Ilie a stat de vorbă cu Domnul Isus ,,despre sfârșitul (exodul) pe care avea să-L aibe la Ierusalim“:

,,Pe când Se ruga, I s-a schimbat înfăţişarea feţei, şi îmbrăcămintea I s-a făcut albă strălucitoare. Şi iată că stăteau de vorbă cu El doi bărbaţi: erau Moise şi Ilie, care se arătaseră în slavă, şi vorbeau despre sfârşitul Lui, pe care avea să-l aibă în Ierusalim“ (Luca 9:29-31).

+++

Cum să prinzi în câteva cuvinte statice viața unui om? Iată o încercare, zic eu reușită, făcută de I.M. Haldeman, când a scris despre Moise:

„Viața lui Moise prezintă o serie de antiteze șocante: A fost copilul unei sclave (dar) și fiul unei prințese. S-a născut într-o colibă (dar) și a atrăit într-un palat. A moștenit sărăcie (dar) și a a avut la dispoziție bogății nelimitate. A condus armate (dar) și a condus turme de oi. A fost războinic de temut (dar) și cel mai blând om de pe fața pământului. A fost educat la curtea împărătească și a trăit în pustie. A avut înțelepciunea Egiptului și credința unui copil. A fost crescut pentru viața de la palat (dar) și a rătăcit ani de zile prin deșert. A fost ispitit cu plăcerile de o clipă ale păcatului și a răbdat înfrânările virtuții. A fost un om cu vorbirea greoaie (bâlbâit), și a stat de vorbă cu Dumnezeu. N-a avut ca armă decât un toiag și a pus în mișcare puterea Infinitului. A fost fugar de la faraon și ambasador al cerului. Prin el ni s-a dat Legea și a prevestit venirea harului. A murit parcă pedepsit de Dumnezeu pe muntele Nebo din Moab și a avut cinstea să apară împreună cu Christos pe muntele Iudeii. Nimeni n-a fost la înmormântarea lui, deși Dumnezeu însuși l-a îngropat. (citat în „Gleanings in Exodus, de A.W Pink, p.16).

Care vi se par mai surprinzătoare dintre aceste antiteze?

Pentru a fi studiată, viața lui Moise se poate împărți în câteva perioade distincte.

Cronologic, unii au împărțit viața lui Moise în trei perioade de autobiografie:

– primii 40 de ani, când Moise s-a crezut ceva
– următorii 40 de ani, petrecuți la oile din Madian, când Dumnezeu l-a convins că nu este nimic
– ultimii 40 de ani, când Dumnezeu i-a arătat ce poate face El cu cineva care se crede nimic.

Tematic, viața lui Moise se poate studia după lucrările caracteristice pe care le-a făcut Dumnezeu prin el:

– Moise – copilul cu dublă cetățenie
– Moise – eliberatorul
– Moise – legiuitorul
– Moise – conducătorul
– Moise – profetul


3 comentarii

  1. chis mircea spune:

    sa te crezi..cineva..sa intelegi ca esti…nimic..si apoi..sa iti incepi..zborul…

  2. […] Source: Moise – bâlbâitul binecuvântat […]

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Răspundem aici cererii uriașe de explicații la Biblie. Tipărite, aceste studii au fost vândute odată cu sutele de mii de exemplare ale “Bibliei cu explicații“ (aceasta poate fi comandată și azi de la Christian Aid Ministries, Ohio, USA – tel. 330-893-2428)

Tirajele foarte mari n-au reușit însă să satisfacă interesul generat de aceste studii și n-au ajuns nici pe departe “peste tot“. La solicitarea multora, le oferim pe acest blog, unde avem avantajul că le putem completa și îmbunătății continuu.

Preluați și folosiți parțial sau total.

No copyright! Just spread the Light!

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 7.553 de urmăritori

%d blogeri au apreciat: