Explicații la Biblie

Acasă » Prezentări » Preoţia

Preoţia

 

După ce le-a dat la Sinai Legea, Dumnezeu a desăvîrşit teocraţia în Israel prin înfiinţarea preoţiei. Ca funcţie: preoţii au fost reprezentanţii lui Dumnezeu printre oameni: „Căci buzele preotului trebuie să păzească ştiinţa, şi din gura lui se aşteaptă învăţătură, pentru că el este un sol al Dumnezeului oştirilor” (Mal. 2:7).

Întregul Israel trebuia să fie, în providenţa divină, „o împărăţie de preoţi şi un neam sfînt” (Exod. 19:5, 6; Isaia 61:6).

Autoritatea preoţiei se întindea dincolo de sfera ceremonialelor religioase, exercitîndu-se şi în sfera juridică, socială şi chiar familială.

Dintre seminţiile lui Israel, Dumnezeu a ales ca seminţie preoţească pe aceea a lui Levi, din care făceau parte şi Moise şi Aaron. Urmaşii lui Aaron au moştenit slujba de Mare Preot. Spre deosebire de ceilalţi preoţi, Marele Preot nu se schimba decît prin moarte. Ca semn distinct, peste îmbrăcămintea preoţească, Marele preot purta un efod şi un pieptar cu douăsprezece pietre preţioase, pe care erau înscrise numele celor douăsprezece seminţii ale lui Israel (Exod 28:15-30). Într-un buzunăraş al pieptarului, chiar deasupra inimii, se aflau „Urim şi Tumim” (Exod 28:30), instrumente prin care Dumnezeu îşi comunica voia Sa în cazuri speciale.

În afara vegherii asupra celorlalţi preoţi, cea mai mare lucrare a Marelui Preot se desfăşura în Ziua Ispăşirii. Atunci, el intra în Sfînta Sfintelor şi aşeza sînge pe capacul Chivotului, făcînd astfel să fie iertate păcatele poporului din anul care tocmai se încheiase (Exod 30:10).

Dumnezeu le-a interzis Leviţilor să aibă moştenire în Israel. Ei trebuiau întreţinuţi de popor, din zeciuielile care erau date Domnului. Mulţimea de leviţi şi preoţi locuiau în cetăţi răspîndite în teritoriile împărţite între celelalte seminţii ale lui Israel.

Împăratul David a organizat slujirea preoţilor la Templu, prin împărţirea lor în 24 de cete preoţeşti chemate la Templu prin rotaţie (1 Regi 24). Împăraţii Ezechia şi Iosua i-au susţinut pe Marii Preoţi din timpul lor în lucrarea de reconstrucţie a Templului şi de reaşezare a vieţii religioase (2 Regi 23:8; 2 Cronici 29-31).

În Noul Testament, Marele Preot era privit ca şi „căpetenia poporului” (Fapte 23:4-5) şi prezida în Sinedriu, cel mai înalt for de autoritate al evreilor (Mat. 26:57-59).

Domnul Isus este prezentat în epistola către evrei ca Mare Preot, dar este ridicat deasupra preoţiei Aaronice, fiind numit: „Preot în veac, după rînduială lui Melhisedec” (Evrei 5:10). Aceasta este o preoţie veşnică. Domnul Isus n-a avut nevoie să aducă ispăşire pentru Sine însuşi, pentru că El n-a avut păcat (Evrei 7:27-28). Jertfa Lui nu trebuie repetată în fiecare an, ci are o valoare veşnică (Evrei 9:12, 26; 10:10, 12).

Noi putem să ne apropiem acum cu deplină încredere de tronul harului, ca să căpătăm ajutor la vreme de nevoie (Evrei 4:15-16).


Un comentariu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Răspundem aici cererii uriașe de explicații la Biblie. Tipărite, aceste studii au fost vândute odată cu sutele de mii de exemplare ale “Bibliei cu explicații“ (aceasta poate fi comandată și azi de la Christian Aid Ministries, Ohio, USA – tel. 330-893-2428)

Tirajele foarte mari n-au reușit însă să satisfacă interesul generat de aceste studii și n-au ajuns nici pe departe “peste tot“. La solicitarea multora, le oferim pe acest blog, unde avem avantajul că le putem completa și îmbunătății continuu.

Preluați și folosiți parțial sau total.

No copyright! Just spread the Light!

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 7.492 de urmăritori

%d blogeri au apreciat: