Explicații la Biblie

Acasă » Prezentări » O privire panoramică asupra Bibliei

O privire panoramică asupra Bibliei

Unică între toate celelalte cărți ale lumii, Biblia este cartea care ne include pe toți. Ea este cronica familiei tuturor copiilor lui Dumnezeu. Și eu și tu suntem printre personajele ei. Biblia este singura carte care cuprinde trecutul, prezentul și vitorul nostru.

Biblia este cea mai citită carte din istoria lumii. Educaţia oricărui om nu este completă dacă el n-a citit şi această carte. Deşi la prima vedere Biblia pare o carte mare şi complicată, cel ce doreşte sincer să o înţeleagă nu va întîmpina dificultăţi majore. Iată cîteva lucruri pe care trebuie să le ştim atunci cînd ne apropiem de această „Carte a cărţilor”:

1. Biblia este o carte unitară. Există cîteva elemente care-i atestă această unitate: (1) Pe toate paginile ei ne întîlnim cu acelaşi Dumnezeu unic, creator al cerurilor şi al pămîntului. De la Geneza pînă la Apocalipsa, cărţile Bibliei ne vorbesc despre acest Dumnezeu atotputernic şi atotînţelept care conduce istoria lumii înspre împlinirea planurilor Sale desăvîrşire. (2) Biblia este, de la un capăt la celălalt, revelaţia unui plan unic – planul lucrărilor lui Dumnezeu cu omenirea. (3) Cărţile Bibliei se succed într-un tot armonios completîndu-se şi lămurindu-se unele pe altele. Profeţiile anunţate cu îndrăzneală în unele din cărţile Bibliei sînt reluate în altele, care le consemnează împlinirea. (4) Biblia este o revelaţie progresivă a adevărului. Dumnezeu a ales să ne transmită ceea ce trebuie să ştim despre lume, viaţă şi viitor într-un mod treptat care culminează cu descoperirea de Sine prin Fiul Său: Isus Cristos (Evrei 1:1-2). (5) Biblia ne prezintă un singur plan de mîntuire. Toată istoria biblică curge în matca timpului spre punctul de apogeu al răstignirii Domnului nostru Isus Cristos. Pe bolta circulară a unei cunoscute catedrale, cineva a pictat pe circumferinţă chipurile proorocilor şi apostolilor. Toţi au mîna întinsă arătînd cu degetul înspre centrul bolţii în care a fost pictat chipul Domnului Isus. Singura diferenţă dintre prooroci şi apostoli a fost aceea că unii îl arătau pe Domnul privind în timp înainte, iar ceilalţi îl arătau privind înapoi. (6) De la început şi pînă la sfîrşit, Biblia se ocupă de fapt cu o singură persoană: Domnul Isus Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu. În mod explicit El este numit: „Cuvîntul” (Ioan 1:1). Legea, proorocii şi Psalmii (conform lui Luca 24:44) ca şi toate cărţile Noului Testament sînt pline de mesaje care ne vorbesc despre persoana şi activitatea Sa mîntuitoare. (7) Învăţătura Bibliei este aceiaşi în toate cărţile ei, deşi au existat 44 de autori înşiraţi de-a lungul a peste şaisprezece secole. Aşa se face că Pavel poate cita un text din Geneza 2:24 în sprijinul ideii susţinute de el în Efeseni 5:31. Miile de ani scurse între aceste două pasaje nu există atunci cînd cauţi să le pătrunzi înţelesul.

2. Biblia este o carte compusă din alte cărţi. „Bibliorum” – numirea originală a Bibliei este un substantiv cu formă de plural. „Cartea cărţilor” este de fapt o „bibliotecă” de cărţi adunate de-a lungul secolelor. Este foarte important ca fiecare carte a Bibliei să fie studiată în lumina propriei ei teme. Cartea Genezei este, de exemplu, o carte a „începuturilor”. Ea stabileşte cadrul în care se desfăşoară apoi acţiunea tuturor celorlalte cărţi ale Bibliei. Unele cărţi ale Bibliei sînt cărţi de naraţiune istorică, altele sînt profetice sau pedagogice. Fiecare carte este un întreg de sine stătător şi trebuie înţeleasă ca atare înainte de a fi aşezată în contextul Scripturii.

3. Biblia este o culegere de cărţi aşezate în grupe distincte. Cei ce au stabilit „canonul” Bibliei, au căutat să aşeze cărţile ei într-o anumită ordine. Este bine să cunoaştem această ordine pentru a ne putea forma o privire de ansamblu care să ne ajute să identificăm curgerea ideilor majore ale Bibliei. Planul Bibliei poate fi comparat cu un mozaic. Fiecare capitol din fiecare carte formează o unitate distinctă, dar incompletă în el însuşi. Numai toate la un loc îşi dezvăluie armonia şi mesajul. Cărţile Bibliei au fost comparate cu o mulţime de perle de mare preţ. Pentru a le expune şi mări valoarea, perlele trebuiesc aşezate pe un fir care să le ajute să stea una lîngă alta în jurul gîtului. Cărţile Bibliei au un astfel de „fir călăuzitor” care le străbate dintr-un capăt în altul.

Iată două reprezentări grafice care pot să ne ajute să înţelegem mai uşor aşezarea cărţilor Bibliei:

NOUL TESTAMENT

PASTORALE: 1, 2 Timotei, Tit, Filimon
EPISTOLELE
NEAMURILOR
9
EPISTOLELE
EVREILOR
9
ISTORIE
Matei Marcu Luca Ioan Faptele
apostolilor

VECHIUL TESTAMENT

ISTORIE (17) EXPERIENŢĂ PROFETICE (17)
Legea
5
Înainte de exil
9
După
3
5
Didactice
Cei mari
5
Înainte de exil
9
După
3

Un comentariu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Răspundem aici cererii uriașe de explicații la Biblie. Tipărite, aceste studii au fost vândute odată cu sutele de mii de exemplare ale “Bibliei cu explicații“ (aceasta poate fi comandată și azi de la Christian Aid Ministries, Ohio, USA – tel. 330-893-2428)

Tirajele foarte mari n-au reușit însă să satisfacă interesul generat de aceste studii și n-au ajuns nici pe departe “peste tot“. La solicitarea multora, le oferim pe acest blog, unde avem avantajul că le putem completa și îmbunătății continuu.

Preluați și folosiți parțial sau total.

No copyright! Just spread the Light!

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te celorlalți 7.774 de abonați.
%d blogeri au apreciat: